Ars Picta :: Projectes d'investigació i Events Organitzats

§ Base de dades iconogràfica de la pintura mural romànica catalana

La finalitat del projecte és la creació d'una base de dades de la pintura mural romànica catalana que sigui interactiva i consultable des d'Internet. Una condició d'aquesta proposta és la creació d'una eina moderna, adient amb les noves tecnologies, que faciliti el coneixement i la recerca de l'art medieval a un ampli ventall d'usuaris, des de l'investigador especialitzat fins als aficionats entusiastes de l'art romànic.

L'equip de recerca Ars Picta de la Universitat de Barcelona , amb el recolzament d'altres institucions, com ara el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), està desenvolupant aquesta base de dades interactiva.

El projecte, i el repte, consisteix en crear un paradigma catalogràfic dels conjunts pictòrics del Romànic català. Aquest marc conceptual hauria d'assumir criteris bàsics de compatibilitat amb els estàndars que es van proposant per l'anomenada web 2.0, és a dir, permetre la reutilització de dades locals a través de la xarxa d'Internet.

Tanmateix, el grup Ars Picta té en compte d'altres iniciatives paral·leles per tal de fer més compatibles aquest tipus d'iniciatives. Així manté reunions periòdiques amb el Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale (CESCM) de Poitiers, el grup Préalp (Peintures des RÉgions ALPines) de Grenoble, i amb el Liber Floridus.

El projecte s'ha presentat en diverses reunions internacionals:

  • 2005, Poitiers, Table ronde sur l'indexation des bases numériques dediées aux images médiévales (10 et 11 mars). Van assistir a aquesta primera reunió en Manuel Castiñeiras i en Carles Mancho, i van presentar una primera versió del projecte. Vegeu la presentació d'aquella reunió, on es presentava una versió preliminar del projecte.
  • 2006, Paris, Table ronde. Indexation des images médiévales (4 et 5 mai). Durant aquesta reunió es va presentar una versió inicial de la base de dades i del lloc web que s'havia desenvolupat. Podeu descarregar el document presentat, i les conclusions de la reunió es poden consultar seguint aquest enllaç extern
  • 2006, Toulouse, Reunió sobre la Sensibilitation à la Peinture Murale (18 - 20 octobre). En la comunicació presentada es va fer una revisió de la situació dels conjunts de pintura mural catalana i es va presentar una fase més avançada de la base de dades (vegeu el document). Un resum de la reunió es pot consulta al blog de l'Association des Conservateurs-Restaurateurs de Midi-Pyrénées.

§ Tradiciones y transmisión iconográfica en el arte alto medieval: la miniatura catalano-aragonesa del siglo XI y los primeros conjuntos monumentales románicos

El proyecto es continuación del que actualmente tenemos en curso (BHA2002-00783) en el que se abordaban las tradiciones y transmisión iconográfica, a partir del estudio de las Biblias de Rodes y Ripoll.

En este caso, se propone abordar, en un período posterior, el mismo argumento, referido esta vez al arte en el reino de Aragón-Navarra y los condados catalanes a partir de los fluidos contactos entre los diversos centros ultrapirenaicos.

Este proyecto se inscribe dentro del marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Investigación Tecnológica 2004-2007, una de cuyas líneas prioritarias es: La dimensión europea e internacional de las culturas y los pueblos de España.

Son cinco los aspectos prioritarios de este proyecto:

  • Estudio y revisión de los principales conjuntos monumentales y escultóricos aragoneses de los inicios del románico pleno en relación a las demás artes y a partir de la indagación de sus modelos en el sur de Francia e Italia.

  • Estudio de los conjuntos escultóricos roselloneses de finales del siglo XI en relación a sus precedentes locales. Análisis del papel de Toulouse en la escultura catalana de la primera mitad del siglo XII.

  • Estudio de las bibliotecas y scriptoria aragoneses en el siglo XI y primeros decenios del XII y sus dependencias y conexiones con los scriptoria y bibliotecas monásticas de los condados catalanes y de los del sur de Francia, para indagar las bases de la creación del lenguaje pictórico que se desarrolla especialmente en la Ribagorza (Boí, Taüll).

  • Estudio de la pintura mural en los condados catalanes durante el siglo XI en relación a los precedentes locales y a la producción miniada contemporánea.

  • Análisis de los grupos escultóricos del Descendimiento de la Cruz procedentes de la Ribagorza y sus precedentes iconográficos en la pintura e ilustración de manuscritos y en relación a las ceremonias del ritual litúrgico.

§ Organització de Simposis i Reunions Científiques

El grup Ars Picta ha organitzat el 2n Simposi InternacionalL'església romànica, espai de les imatges, que va tenir lloc a Barcelona els dies 20-22 de novembre de 2007. Visiteu la pàgina del simposi.