Carmen Perrotta

2003-2006
Diplomatura en HISTÒRIA I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC, ARQUEOLÒGIC I MUSICAL. Especialitat: Històric-Artístic.Universitat: Università della Calabria-UNICAL- (Itàlia). Nota: Matrícula d' Honor (110 e Lode).
Pràctiques: Museu Arqueològic de Cerdanyola del Vallès - Barcelona (participació a l'excavació i classificació de peces arquelògiques)
2006-2008
Llicenciatura en HISTÒRIA I CONSERVACIÓ DELS BÉNS ARTÍSTICS I ARQUEOLÒGICS. Especialitat: Històric-Artístic. Universitat: Università della Calabria-UNICAL- (Itàlia). Nota: Matrícula d' Honor (110 e Lode).
Pràctiques a l' Institut D’Estudis Fotogràfics de Catalunya, desenvolupant de tasques tals com: processos fotogràfics antics; manipulació i conservació de materials fotogràfics; processos documentals de la fotografía; utilització i consulta de les bases de dades; digitalització d'imatges fotogràfiques.
2008-2010
Màster d' Estudis Avançats en Història de l'Art (Vessant d'Investigació), Universitat de Barcelona.
  • "Adolf Mas : pioner en la documentació fotogràfica del patrimoni artístic", Món medieval : arqueologia, història i viatges Barcelona, Núm. 13 (2011), pp. 86-97.
  • "Adolf Mas: pionero en al documentación del patrimonio artístico español", Arqueología, historia y viajes sobre el mundo medieval, Núm. 41 (2011), pp.76-87.
  1. "Adolf Mas : pioner en la documentació fotogràfica del patrimoni artístic", Món medieval : arqueologia, història i viatges Barcelona, Núm. 13 (2011), pp. 86-97.
  2. "Adolf Mas: pionero en al documentación del patrimonio artístico español", Arqueología, historia y viajes sobre el mundo medieval, Núm. 41 (2011), pp.76-87.