Roser Piñol

rpinolb       ub.edu

Llicenciada en Belles Arts (pintura) i en Geografia i història (història medieval). Professora de tècniques artístiques del Departament d'Història de l'art de la UB. La seva tasca professional ha estat vinculada al món de les arts plàstiques, dedicant-se a la pràctica pictòrica i a la docència, publicant nombrosos llibres relatius a l'educació visual i plàstica.En aquest moments està acabant la tesi doctoral «Les dones de l'Antic Testament a l'Alta Edat Mitjana: Transmissió textual i iconografia», dirigida per la Dra M.Guardia i el Dr. P. Bertran. Integrada en el grup Ars PIcta des del 2006.

M.A. in Fine Arts (painting) and M.A in Geography and History (mediaeval history). Lecturer in artistic techniques at the Art History Department of U.B. Her career so far has been devoted to the visual arts, painting as well as teaching, and has published many books related to visual arts tuition.She is about to finish her PhD thesis on « Les dones de l'Antic Testament a l'Alta Edat Mitjana: Transmissió textual i iconografia» directed by M. Guardia, PhD. and P.Bertran, PhD. Since 2006 she belongs to the Ars Picta group.

Diplômée des Beaux-arts (peinture) et en Histoire-Géographie (histoire médiévale). Professeur de techniques artistiques pour le Département d’Histoire de l’Art de l’UB. Sa carrière a toujours été liée aux arts plastiques, elle s’est consacrée à la pratique de la peinture et à l’enseignement et a publié plusieurs livres sur le thème de l’éducation visuelle et plastique.Actuellement, elle termine sa thèse de doctorat « Les dones de l'Antic Testament a l'Alta Edat Mitjana: Transmissió textual i iconografia), dirigée par M. Guardia et P. Bertrán.Membre du groupe Ars Picta depuis 2006.

  • PIÑOL, Roser; VIDAL, Sergi. "Susanna contra seniores: lujuria y castidad en la Antigüedad Tardía (siglos III-V)". Luchas de género en la historia del arte a través de la imagen. Málaga: CEDMA, 2001, p. 347-373.
  • PIÑOL, Roser, "«Libera Domine … sicut liberasti Susannam de falso testimonio» Susanna (Dan 13) i la Bíblia de Rodes (BNF 6)". En C. Mancho & M. Guardia (eds.), Les fonts de la pintura romànica. Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2009.
  1. "Susanna contra seniores: lujuria y castidad en la Antigüedad Tardía (siglos III-V)". Luchas de género en la historia del arte a través de la imagen. Málaga: CEDMA, 2001, p. 347-373. (En colaboración con S. Vidal).
  2. "«Libera Domine … sicut liberasti Susannam de falso testimonio» Susanna (Dan 13) i la Bíblia de Rodes (BNF 6)". En C. Mancho & M. Guardia (eds.), Les fonts de la pintura romànica. Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2009.