Rebecca Swanson

Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona (2010), finalitzant la carrera a la Università degli studi di Roma La Sapienza. Màster amb menció a matrícula d’honor en Cultures Medievals del Programa Oficial de Postgrau de Filologia (UB), mitjançant la presentació del treball de recerca: “El brodat de la Catedral de Girona: noves propostes d'investigació per la seva funcionalitat”, dirigida pel Dr. Carles Mancho.

Actualment és membre en formació de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) i doctoranda del departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona amb una beca de Formació del Professorat Universitari del Ministeri d'Educació (FPU 2011-2015), on col·labora amb tasques de docència i recerca. Realitza la tesi doctoral “Tradicions iconogràfiques dels manuscrits ribagorçans als segles X-XII i manifestacions de la seva transmissió en l'art monumental”, dirigida per la Dra. Milagros Guardia i co-dirigida pel Dr. Carles Mancho. És membre del grup de recerca consolidat Ars Picta, on col·labora en la coordinació de la Base de Dades del Centre de Documentació de la Pintura Mural Romànica Catalana.

  • "Broderie de la Création ou broderie du Salut? Propositions de lecture iconographique du «Tapís de Girona»", Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, núm. XLIII, 2012, p. 95-100.
  • Versió anglesa de l'edició bilingüe del text de Carles Mancho a: Carles Mancho, [El paper de] l’artista en l’art medieval - [The role of] the artist in medieval art, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - IRCVM, 2012 (Col·lecció Lliçons/Lessons, 2).
  • Versió anglesa de l'edició bilingüe del text de Teresa Vinyoles Vidal a: Vidal Vinyoles, Teresa; Les Veus De Les "Malmaridades" - The voices of the "Malmaridades", Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - IRCVM, 2012 (Col·lecció Lliçons/Lessons, 1).
  1. "Broderie de la Création ou broderie du Salut? Propositions de lecture iconographique du «Tapís de Girona»", Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, núm. XLIII, 2012, p. 95-100.
  2. Versió anglesa de l'edició bilingüe del text de Carles Mancho a: Carles Mancho, [El paper de] l’artista en l’art medieval - [The role of] the artist in medieval art, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - IRCVM, 2012 (Col·lecció Lliçons/Lessons, 2).
  3. Versió anglesa de l'edició bilingüe del text de Teresa Vinyoles Vidal a: Vidal Vinyoles, Teresa; Les Veus De Les "Malmaridades" - The voices of the "Malmaridades", Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - IRCVM, 2012 (Col·lecció Lliçons/Lessons, 1).