Dra. Ilaria Sgrigna

ilariasgra       yahoo.it

Llicenciada en «Lettere Moderne» (Humanitats), en la Università degli Studi di Perugia (Itàlia) l'any 2004; master en «Espert en cultura d'impresa» (2005, Università degli Studi di Perugia, facultat d'Humanitats i facultat de Ciences Económiques). Des de el any 2006 es doctoranda becaria en la Universitat de Barcelona, Departament d'Història de l'Art i membre del grup Ars Picta. Després d'obtenir el Diploma d'Estudis Avançats (DEA) l'any 2007, actualment està duent a terme la seva tesi doctoral amb el titol: "Els repertoris decoratius en la escultura medieval: l'escacat com a instrument per a la definició de una geografía artística en el context del romànic europeu", dirigida per la Dra. Milagros Guardia Pons. A l'octubre d'enguany presentarà una comunicació al Congrés "Intersection of Cultures: Architecture and its Features on the Iberian Peninsula (of the 6th–10th/11th century)" organitzat per l'Institut d'Història Europea Ruprecht-Karls de Heideberg, Alemanya.

M.A. cum laude in Humanities (2004, Università degli Studi di Perugia, Italy). Postgraduate studies in business comunication (2005, Università degli Studi di Perugia, faculties of Economics and Letters) from genuary of 2006 is scholarship holder in the University of Barcelona by the Generalitat of Catalunya. She is about to finish her PhD thesis on "Los repertorios decorativos en la escultura medieval: el ajedrezado como instrumento para la definición de una geografía artística en el contexto del románico europeo" directed by Professor M. Guardia. Since 2006 she belongs to the Ars Picta group. On the 30th of octuber 2009 she will present a paper in the Heidelberg International Congress "Intersection of Cultures: Architecture and its Features on the Iberian Peninsula (of the 6th–10th/11th century)".

  • SGRIGNA, Ilaria. "Les répertoires ornementaux classiques et leur survivance dans les églises romanes espagnoles du XI siècle: l’exemple du décor en damier ou ajedrezado jaqués". Les Cahiers de Saint Michel de Cuxà, 2008, XXXIX, p. 135-145.
  • SGRIGNA, Ilaria. "Uno studio sui contributi trecenteschi della chiesa de Santa María das Areas, Finisterrae, Galizia". Dins Actes del Simposi internacional «El Trecento en Obres». Universitat de Barcelona, 2-6 maggio 2007. (en premsa).
  • SGRIGNA, Ilaria. "La ornamentación medieval y alto medieval: ejemplo de transmisión de la cultura clásica". Dins Actas del XVII Congreso Nacional de Història del Art (CEHA) «Art y Memoria». Universitat de Barcelona, 22-26 settembre 2008. (en premsa).
  • SGRIGNA, Ilaria. "Los repertorios decorativos en la escultura medieval: el ajedrezado jaqués como instrumento para la definición de una geografía artística en el contexto del románico europeo : Presentación del proyecto de tesis doctoral". Dins Actas del XVII Congreso Nacional de Història del Art (CEHA) «Art y Memoria». Universitat de Barcelona, 22-26 settembre 2008. (en premsa).
  1. "Les répertoires ornementaux classiques et leur survivance dans les églises romanes espagnoles du XI siècle: l’exemple du décor en damier ou ajedrezado jaqués". Les Cahiers de Saint Michel de Cuxà, 2008, XXXIX, p. 135-145.
  2. "Uno studio sui contributi trecenteschi della chiesa de Santa María das Areas, Finisterrae, Galizia". Dins Actes del Simposi internacional «El Trecento en Obres». Universitat de Barcelona, 2-6 maggio 2007. (en premsa).
  3. "La ornamentación medieval y alto medieval: ejemplo de transmisión de la cultura clásica". Dins Actas del XVII Congreso Nacional de Història del Art (CEHA) «Art y Memoria». Universitat de Barcelona, 22-26 settembre 2008. (en premsa).
  4. "Los repertorios decorativos en la escultura medieval: el ajedrezado jaqués como instrumento para la definición de una geografía artística en el contexto del románico europeo : Presentación del proyecto de tesis doctoral". Dins Actas del XVII Congreso Nacional de Història del Art (CEHA) «Art y Memoria». Universitat de Barcelona, 22-26 settembre 2008. (en premsa).