Sant Salvador de Polinyà

Esglèsia de Sant Salvador de Polinyà
Polinyà
Vallès Occidental
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Ainaud de Lasarte, J., «Pinturas murals de Polinyà», Millenum. Història i Art de l'Església Catalana. Catalunya 1000 anys. Mil•lenari del naixement polític de Catalunya (catàleg d´exposició). Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1989; pp. 148-9

  2. Barrachina, Jaume, "Fragment de Polinyà", "Era Mare de Diu de Cap d´Aran", Catalunya Romànica, XXVI, Tortosa i Les Terres de l’Ebre, La Llitera i El Baix Cinca, Obra no arquitectònica, dispersa i restaurada. Barcelona, Fundació Enciclòpedia Catalana, 1997, p. 391

  3. Saura, Jordi, "Sant Salvador de Polinyà", Catalunya Romànica, XVIII, El Vallès Occidental, El Vallès Oriental. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991, pp. 133-5

  4. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]