Sant Andreu de Pedrinyà

Esglèsia de Sant Andreu de Pedrinyà
La Pera
Baix Empordà
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Barrachina, Jaume, "Serafí de Pedrinyà", "Era Mare de Diu de Cap d´Aran", Catalunya Romànica, XXVI, Tortosa i Les Terres de l’Ebre, La Llitera i El Baix Cinca, Obra no arquitectònica, dispersa i restaurada. Barcelona, Fundació Enciclòpedia Catalana, 1997, pp. 392-393

  2. Barrachina, Jaume, "Àngel de Pedrinyà", Catalunya Romànica, XXVI. Tortosa i Les Terres de l’Ebre, La Llitera i El Baix Cinca. Obra no arquitectònica, dispersa i restaurada. Barcelona, Fundació Enciclòpedia Catalana, 1997, p. 393

  3. Vivancos, Juan, "Decoració mural de Pedrinyà", Catalunya Romànica, XXIII, Museu d’Art de Girona, Tresor de la Catedral de Girona, Museu Diocesà d’Urgell, Museu Frederic Marès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1988, pp. 92-95

  4. Vivancos, Juan, "Sant Andreu de Pedrinyà (pintura)", Catalunya Romànica, VIII, L´Empordà (I). Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1989, pp. 256-262