Santa Maria de Panissars

Monestir de Santa Maria de Panissars
El Pertús
Vallespir
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Badia, Joan, "Santa Maria de Panissars [pintura]", Catalunya Romànica, XXV, El Vallespir, El Capcir, El Donasà, La Fenolleda, El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996, p. 165

  2. Badia, J., «Santa Maria de Panissars [arquitectura]», Catalunya Romànica, XXV. El Vallespir. El Capcir. El Donasà. La Fenolleda. El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996; pp. 159-164

  3. Ponsich, P., «Santa Maria de Panissars [història]», Catalunya Romànica, XXV. El Vallespir. El Capcir. El Donasà. La Fenolleda. El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996; pp. 158-159