Sant Pau d'Esterri de Cardós

Segona meitat segle XII
Sant Pau d´Esterri de Cardós
Vall de Cardós
Pallars Sobirà
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Carabasa, L., «Frontal d'Esterri de Cardós», Introducció a l’estudi de l’art romànic català. Fons d’art romànic català del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994 (Catalunya Romànica, I)

  2. Carabasa, Llüisa, "Frontal d'Esterri de Cardós", Catalunya Romànica, XV, El Pallars. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1993, pp. 176-179

  3. Christe, Y., «A propos des peintures d'Esterri de Cardós et de Sainte-Eulalie d'Estahón», Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 14, 1983, s/p

  4. Durliat, M.: «L'iconographie d'abside en Catalogne», Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 5, juny 1974; pp. 99-116

  5. López i Gutiérrez, Dídac, "Sant Pau i Sant Pere d’Esterri de Cardós", Catalunya Romànica, XV. El Pallars Sobirà, El Pallars Jussà. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1993, p. 176

  6. López i Gutiérrez, Didac, "Esterri de Cardós", Catalunya Romànica, I. Introducció a l’estudi de l’art romànic català. Fons d’art romànic català del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994, p. 360

  7. Morena, A. de la, «Temas iconogràficos en la pintura románica española: Esterri de Cardós y Maderuelo», Miscelanea de arte, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, 1982, p.20-22 i fig

  8. Pijoan, Josep, Les pintures murals catalanes, Fascicle IV. Ginestarre de Cardos, Esterri de Cardos, Sta. Eulàlia d’Estahon, Sta. Maria de Mur, St. Pere d’Ager, Barcelona, 1921