Sant Sepulcre d´Olèrdola

Esglèsia del Sant Sepulcre d´Olèrdola
Olèrdola
Alt Penedès
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Adell, Joan-Albert, "El Sant Sepulcre d´Olèrdola", Catalunya Romànica, XIX, El Penedès, La Anoia. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1992, pp. 147-148

  2. Barral, X., Les pintures murals romàniques d'Olèrdola, Calafell, Marmellar i Matadars (Estudi sobre la pintura mural del segle XI a Catalunya). Barcelona, Artestudi edicions (Art romànic, 11), 1980

  3. Loosveldt, Manuel, "El Sant Sepulcre d´Olèrdola [pintura]", Catalunya Romànica, XIX, El Penedès, L´Anoia, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1992, pp. 148-151