Santa Anna de Mont-ral

Esglèsia de Santa Anna de Mont-ral
Gurb
Osona
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Roig, A.; Vigué, J., «Lipsanoteca 1 de Santa Anna de Mont-ral», Museu Espiscopal de Vic. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986, p. 260-261 (Catalunya Romànica, XXII)

  2. Roig, A.; Vigué, J., «Lipsanoteca 2 de Santa Anna de Mont-ral», Museu Espiscopal de Vic. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986, p. 254-255 (Catalunya Romànica, XXII)

  3. Rosell, Roser, "Santa Anna de Mont-ral [pintura]", Catalunya Romànica, II. Osona, I. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984, pp. 226-28

  4. Rosell, Roser; Vigué, Jordi, "Calvari de Mont-ral", Catalunya Romànica, XXII, Museu Episcopal de Vic, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986, pp. 134-135