Santa Maria de Montmeló

Esglèsia de Santa Maria de Montmeló
Montmeló
Vallès Oriental
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Vivancos, Juan, "Santa Maria de Montmeló [pintura]", Catalunya Romànica, XVIII, El Vallès Occidental, El Vallès Oriental. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991, pp. 384-385