Santa Maria de Matadars

Esglèsia de Santa Maria de Matadars o del Marquet
Mura
Bages
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Barral, X., Les pintures murals romàniques d'Olèrdola, Calafell, Marmellar i Matadars (Estudi sobre la pintura mural del segle XI a Catalunya). Barcelona, Artestudi edicions (Art romànic, 11), 1980

  2. Camps, Jordi, "Mare de Déu de Matadepera", Catalunya Romànica, XVIII, El Vallès Occidental, El Vallès Oriental. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991, p. 125

  3. Llarás, Celina, "Mare de Déu de Santa Maria de Matadars", Catalunya Romànica, XI, El Bages. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984, pp. 332-333

  4. Llarás, Celina, "Maradedéu de Matadars", Catalunya Romànica, I, Introducció a l’estudi de l’art romànic català, Fons d’art romànic català del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994, pp. 281-282

  5. Sureda, Joan, "Santa Maria de Matadars [pintura]", Catalunya Romànica, XI, El Bages. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984, pp. 331-332