Santa Maria de Marcèvol

Monestir de Santa Maria de Marcèvol
Arboçols
Conflent
França

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Poisson, Olivier, Ponsich, Pierre, "Santa Maria de Marcèvol", Catalunya Romànica, VII. La Cerdanya, El Conflent. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1995, pp. 306-311

  2. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]