Sant Esteve de Maranyà

Esglèsia de Sant Esteve de Maranyà
La Tallada d´Empordà
Baix Empordà
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Planell, Àngels, "Sant Esteve de Maranyà", Catalunya Romànica, XXVI, Tortosa i Les Terres de l’Ebre, La Llitera i El Baix Cinca, Obra no arquitectònica, dispersa i restaurada. Barcelona, Fundació Enciclòpedia Catalana, 1997, p. 445

  2. Sánchez Boira, Imma, "Sant Esteve de Maranyà (pintura)", Catalunya Romànica, VIII, L´Empordà (I). Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1989, pp. 320-22