Sant Vicenç de Malla

Esglèsia de Sant Vicenç de Malla
Malla
Osona
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Vigué, Jordi, Carbonell, Eduard, "Sant Vicenç de Malla [pintura]", Catalunya Romànica, II. Osona (I). Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984, pp. 310-13

  2. Carbonell, Eduard; Vigué, Jordi, "Fragment de decoració mural 1 de Malla", Catalunya Romànica, XXII, Museu Episcopal de Vic, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986, pp. 138-139

  3. Vigué, Jordi; Carbonell, Eduard, "Fragment de decoració mural 2 de Malla", Catalunya Romànica, XXII, Museu Episcopal de Vic, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986, pp. 138-139

  4. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]