Sant Esteve de Granollers de la Plana

Esglèsia de Sant Esteve de Granollers de la Plana
Gurb
Osona
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Carbonell, Eduard, "Sant Esteve de Granollers de la Plana [pintura]", Catalunya Romànica, II. Osona (I). Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984, p. 219

  2. Carbonell, Eduard; Vigué, Jordi, "Fragment de decoració mural 1 de Granollers de la Plana", Catalunya Romànica, XXII, Museu Episcopal de Vic, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Bacelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986, pp. 136-137