Sant Martí de Fonollar

Esglèsia de Sant Martí de Fonollar
Morellàs i Les Illes
Vallespir
França

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Badia, J., «Sant Martí de Fonollar [arquitectura]», Catalunya Romànica, XXV. El Vallespir. El Capcir. El Donasà. La Fenolleda. El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996; pp. 146-147

  2. Durliat, M.: «L'iconographie d'abside en Catalogne», Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 5, juny 1974; pp. 99-116

  3. Pijoan, Josep, Les pintures murals catalanes, Fascicle II, S. Martí de Fenollar, S. Miquel de la Seu, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1910

  4. Ponsich, P., «Le maître de Saint-Martin de Fenollar», Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 5, 1974; pp. 117-129

  5. Ponsich, P., «Sant Martí de Fonollar [història]», Catalunya Romànica, XXV. El Vallespir. El Capcir. El Donasà. La Fenolleda. El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996; pp. 145-146

  6. Ponsich, Pierre, "Sant Martí de Fonollar [pintura]", Catalunya Romànica, XXV, El Vallespir, El Capcir, El Donasà, La Fenolleda, El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996, pp. 147-153