Santa Maria de Folgueroles

Esglèsia de Santa Maria de Folgueroles
Folgueroles
Osona
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Carbonell, Eduard, "Santa Maria de Folgueroles [pintura]", Catalunya Romànica, II. Osona (I). Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984, p. 206

  2. Carbonell, Eduard, "Fragment de decoració mural de Folgueroles", Catalunya Romànica, XXII, Museu Episcopal de Vic, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986, p. 136

  3. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]