Santa Coloma de Fitor

Esglèsia de Santa Coloma de Fitor
Vullpellac
Baix Empordà
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Adell, Joan-Albert, Badia, Joan, "Santa Maria de Fitor", Catalunya Romànica, VIII, L´Empordà (I). Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1989, pp. 371-3