Santa Maria de la Clusa

Esglèsia de Santa Maria (o Sant Nazari) de la Clusa
Les Cluses
Vallespir
França

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Badia, J., «Santa Maria (o Sant Nazari) de la Clusa [arquitectura]», Catalunya Romànica, XXV. El Vallespir. El Capcir. El Donasà. La Fenolleda. El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996; pp. 109-111

  2. Ponsich, Pierre, "Santa Maria (o Sant Nazari) de la Clusa [pintura]", Catalunya Romànica, XXV, El Vallespir, El Capcir, El Donasà, La Fenolleda, El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996, pp. 112-113

  3. Ramos, M-L. i Badia, J., «Santa Maria (o Sant Nazari) de la Clusa [història]», Catalunya Romànica, XXV. El Vallespir. El Capcir. El Donasà. La Fenolleda. El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996; pp. 108-109