Sant Pere de Casserres

Monestir de Sant Pere de Casserres
Les Masies de Roda
Osona
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Carbonell, Eduard, "Sant Pere de Casserres [pintura]", Catalunya Romànica, II. Osona (I). Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984, pp. 386-90

  2. Rosell, Roser, "Fragment de decoració mural de Casserres", Catalunya Romànica, XXII. Museu Episcopal de Vic. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986, pp. 133-134

  3. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]