Sant Pau de Casserres

ESglèsia de Sant Pau de Casserres
Casserres de Berguedà
Berguedà
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Carbonell, Eduard, "Sant Pau de Casserres (noves troballes)", Catalunya Romànica, XII, El Berguedà. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana 1985, pp. 165-6

  2. Serra, Rosa, "Sant Pau de Casserres", Catalunya Romànica, XII, El Berguedà. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1985, pp. 157-165