Sant Cristòfol de Campdevànol

Esglèsia de Sant Cristòfol de Campdevànol
Campdevànol
Ripollès
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Mancho, Carles, "Campdevànol, Ripoll et la Culture Carolingienne", Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxà, XXXVII, 2006, pp. 197-210

  2. Peirís, Núria, "Sant Cristòfol de Campdevànol (pintura)", Catalunya Romànica, X, El Ripollès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1987, pp. 76-78