Sant Martí del Brull

Esglèsia de Sant Martí del Brull
El Brull
Osona
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Alcoy, Rosa, "Sant Martí del Brull [pintura]", Catalunya Romànica, II. Osona (I). Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984, pp. 156-164

  2. Alcoy, R.,«Decoració mural del Brull», Catalunya Romànica, XXII. Museu Episcopal de Vic. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Bacelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986, pp. 121-124

  3. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]