Sant Joan de Bellcaire

Esglèsia de Sant Joan de Bellcaire
Bellcaire d´Empordà
Baix Empordà
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Barrachina, Jaume, "Fragment d´Apostolat de Bellcaire", "Era Mare de Diu de Cap d´Aran", Catalunya Romànica, XXVI, Tortosa i Les Terres de l’Ebre, La Llitera i El Baix Cinca, Obra no arquitectònica, dispersa i restaurada. Barcelona, Fundació Enciclòpedia Catalana, 1997, pp. 391-392

  2. Bellés i Sallent, Joan, "Sant Joan de Bellcaire", Catalunya Romànica, VIII. L´Empordà (I). Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1989, pp. 169-72

  3. Orriols, Anna, "Decoració mural de Bellcaire", Catalunya Romànica, XXIII, Museu d’Art de Girona, Tresor de la Catedral de Girona, Museu Diocesà d’Urgell, Museu Frederic Marès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1988, pp. 88-89

  4. Orriols, Anna, "Sant Joan de Bellcaire [pintura]", Catalunya Romànica, VIII, L´Empordà (I). Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1989, pp. 173-4

  5. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]