Santa Maria d´Arles

Esglèsia de Santa Maria d´Arles
Arles
Vallespir
França

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Adell, J.A. i Ponsich, P., «Santa Maria d´Arles», Catalunya Romànica, XXV. El Vallespir. El Capcir. El Donasà. La Fenolleda. El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996; pp. 73-79

  2. Barral, X., «Figura en estuc d'Arles», El Vallespir. El Capcir. El Donasà. La Fenolleda, El Perapertusès, Barcelona, Fundació Encilopèdia Catalana, 1996, p. 81 (Catalunya Romànica, XXV)

  3. Barral, X., «Santa Maria d´Arles [escultura]», Catalunya Romànica, XXV. El Vallespir. El Capcir. El Donasà. La Fenolleda. El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996; p. 80

  4. Durliat, Marcel, "Crist d'Arles", Catalunya Romànica, XXV, El Vallespir, El Capcir, El Donasà, La Fenolleda, El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996, pp. 87-88

  5. Poisson, O., «Santa Maria d´Arles», Catalunya Romànica, XXV. El Vallespir. El Capcir. El Donasà. La Fenolleda. El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996; pp. 67-73

  6. Ponsich, P., «Santa Maria d´Arles», Catalunya Romànica, XXV. El Vallespir. El Capcir. El Donasà. La Fenolleda. El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996; pp. 79-80

  7. Ponsich, P., «Santa Maria d´Arles [epigrafia]», Catalunya Romànica, XXV. El Vallespir. El Capcir. El Donasà. La Fenolleda. El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996; pp. 81-83

  8. Ponsich, Pierre, "Santa Maria d´Arles [pintura]", Catalunya Romànica, XXV, El Vallespir, El Capcir, El Donasà, La Fenolleda, El Perapertusès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996, pp. 83-85

  9. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]