Sant Andreu d´Angostrina

Esglèsia de Sant Andreu d´Angostrina
Angostrina i Vilanova de les Escaldes
Alta Cerdanya
França

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Delcor, Maties, "Sant Andreu d'Angostrina [pintura]", Catalunya Romànica, VII. La Cerdanya, El Conflent. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1995, pp. 81-82

  2. Delcor, M., «Majestat d'Angostrina», Catalunya Romànica, VII. La Cerdanya. El Conflent. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1995; p. 82