Absis de Santa Maria de Mur

Església de la col·legiata de Santa Maria de Mur
Guàrdia de Noguera
Pallars Jussà
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Adell, J.-A. i altres, «Santa Maria de Mur», El Pallars Sobirà. El Pallars Jussà, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1993, p. 352-364 (Catalunya Romànica, XV)

  2. Durliat, M.: «L'iconographie d'abside en Catalogne», Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 5, juny 1974; pp. 99-116

  3. s/a, «A Painting from the Apse of the Church of Santa Maria de Mur Catalonia, Spain, Twelfth Century and Two Paintings from the Hermitage Church of San Baudelio de Berlanga Castile, Spain, Twelfth Century», Museum of Fine Arts, Boston, s/l, s/d

  4. Pijoan, Josep, Les pintures murals catalanes, Fascicle IV. Ginestarre de Cardos, Esterri de Cardos, Sta. Eulàlia d’Estahon, Sta. Maria de Mur, St. Pere d’Ager, Barcelona, 1921

  5. Vinyoles, T.; Rodríguez, C., «La canònica a l’ombra del castell: Santa Maria de Mur», Lambard, XI, 1998-1999, p. 129-143

  6. Vivancos, J., «Santa Maria de Mur [Pintura]», Catalunya Romànica, XV. El Pallars Sobirà. El Pallars Jussà. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1993 ; pp. 360-363

  7. Vivancos, Juan, "Santa Maria de Mur", Catalunya Romànica, I. Introducció a l’estudi de l’art romànic català. Fons d’art romànic català del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994, pp. 355-356

  8. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]