Sant Vicenç de Cardona

Segona meitat del s. XII
Sant Vicenç de Cardona
Cardona
El Bages
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Bach, A., Cardona, Villa ducal (Guía Histórico-turística), Cardona, 1977

  2. Galtier, F., «L’église ligurienne San Paragorio de Noli et ses rapports avec Santa María de Obarra (Aragon) et San Vicente de Cardona (Catalogne). Trois précoces témoignages artistiques de la diaspora lombarde» a Les cahiers de Saint-michel de Cuxa, Prades-Codalet, Centre Permanent de Recherches & D’études Préromanes & Romanes, juliol 1988, 19, p.151-157 i fig.

  3. Pagès, M., «Les pintures romàniques de l’atri de Sant Vicenç de Cardona: els porxos pintats», I Congrés d’història de l’Església catalana, des dels orígens fins ara, Solsona, 1993, p. 775-779 (Actes)

  4. Serra, J., El castillo de Cardona, Cardona, 1954

  5. Serra, J., Història de Cardona, IV, Tarragona, 1962-1968

  6. Sureda, Joan, "Sant Vicenç de Cardona [pintura mural]", Catalunya Romànica, XI, El Bages. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984, pp. 165-169

  7. Sureda. Joan, "Sant Vicenç de Cardona", Catalunya Romànica, I, Introducció a l’estudi de l’art romànic català, Fons d’art romànic català del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994, pp. 346-347

  8. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]