Sant Pere d'Àger

Sant Pere d´Àger
Àger
La Noguera
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

 1. Ávila, J., La colegiata de San Pedro de Ager durante la Edad Media, Lleida , Instituto de Estudios Ilerdenses, 1981

 2. Durliat, M., «L'abbatiale d'Ager, sa place dans l'art catalan», Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres, gener-març, 1973, p. 64-93

 3. Fité,F., «Cimaci de Sant Pere d'Àger», Introducció a l’estudi de l’art romànic català. Fons d’art romànic català del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994, p. 252 (Catalunya Romànica, I)

 4. Fité, F., «Sant Pere d'Àger», Introducció a l’estudi de l’art romànic català. Fons d’art romànic català del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994, p. 244-245 (Catalunya Romànica, I)

 5. Fité, F., «L’home religiós. La fundació de la canònica de Sant Pere d’Àger i de les esglésies també canonicals subjectades a ella, de Llordà i Sant Miquel de Montmagastre», Reculls d’història de la Vall d’Àger. Període antic i medieval, Àger, 1985, I, p. 117-121

 6. Fité,F., «La cripta de Santa Maria la Vella de la col·legiata de Sant Pere d’Àger», Simposi Internacional sobre les Esglésies de Sant Pere de Terrassa, Terrassa, Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, 1992, p. 115-117 (Actes)

 7. Fité, F., «Sant Pere d'Àger», Catalunya Romànica, XVII. La Noguera. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994; pp. 113-117

 8. Guardia, Milagros, "Centcelles Mausoleum". En The Dictionary of Art. Londres: MacMillan, 1996, vol. VI, pp.177-179.

 9. Lorés, Imma, "L'antiga canonja de la Seu Vella de Lleida: noves aportacions a l'evolució arquitectònica del conjunt dels seus edificis". Seu Vella de Lleida. Anuari d'Història i Cultura, 1999, 1, p. 15-93. (En colaboración con I. Gil).

 10. Pagès, M., «Apostoli di Àger: Taddeo e Giaccomo», Bagliori del Medioevo. Arte romanica e gotica dal Museu Nacional d’Art de Catalunya, Roma, Leonardo Arte Elemond Editori, 1999, p. 48-50, núm. 1 (catàleg d’exposició)

 11. Pijoan, Josep, Les pintures murals catalanes, Fascicle IV. Ginestarre de Cardos, Esterri de Cardos, Sta. Eulàlia d’Estahon, Sta. Maria de Mur, St. Pere d’Ager, Barcelona, 1921

 12. Roig, J., «Excursió per la Conca de Tremp i Vall d'Àger», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, agost 1921, XXXI, 319, p. 187-200

 13. Sanahuja, Fr.P., Historia de la villa de Ager, 1961

 14. Villanueva, J., Viage a Solsona, Ager y Urgel. 1806-1807, Valencia, 1821 (Viaje literario a las iglesias de España, IX)

 15. Vivancos, Juan, "Sant Pere d´Àger", Catalunya Romànica, I. Introducció a l´estudi de l´art romànic català, Fons d´art romànic català del Museu Nacional d´Art de Catalunya. Barcelona, Funcació Enciclopedia Catalana, p. 354

 16. Vivancos, J., «Sant Pere d'Àger [pintura]», Catalunya Romànica, XVII. La Noguera. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994; pp. 134-135