Sant Quirze de Pedret

Sant Quirze de Pedret
Cercs
El Berguedà
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

 1. Al-Hamdani, Betty, «Los frescos del ábside principal de San Quirce de Pedret», Anuario de estudios medievales, Instituto de Historia Medieval de España, 8, 1972/1973, pp. 405-461

 2. Al-Hamdani, Betty, «Reconstrucció d’alguns frescs de Pedret», L’Erol, revista cultural del Berguedà, 27, juliol 1989, p. 15-24

 3. Durliat, M.: «L'iconographie d'abside en Catalogne», Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 5, juny 1974; pp. 99-116

 4. González Moreno-Navarro, A., «Actuació a l'església de Sant Quirze de Pedret (Cercs, Berguedà)», Actuacions en el patrimoni edificat: la restauració de l'arquitectura (segles IX-X), Barcelona: Diputació de Barcelona, Servei de Patrimoni Arquitectònic, 1992, p. 157-179 (Quaderns Científics i Tècnics, 4)

 5. Gudiol i Ricart, J., «Pedret», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona, maig de 1937, XLVII, 504, p. 107-113

 6. López Mullor, A. i altres, «Església de Sant Quirze de Pedret, Cercs». Dins: Investigacions arqueològiques i històriques al Berguedà, II, Barcelona, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Arquitectònic, 1995, p. 179-404 (Quaderns científics i tècnics, 6)

 7. López Mullor, A. i Caixal, À., «Una nueva excavación en la iglesia de Sant Quirze de Pedret (Cercs, Barcelona)», Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Prehistoria y Arqueología, 5, 1992; pp. 315-374

 8. Lorés, Imma, «Pintures dels absis laterals de Pedret», Prefiguració del Museu Nacional d´Art de Catalunya, Museu Nacional d´Art de Catalunya (catàleg d'exposició), Barcelona, Lunwerg i Olimpíada Cultural, 1992; pp. 126-130

 9. Michel, P-H., La fresque romane. París, Gallimard (Idées/Arts), 1961

 10. Miller, D.C., «The romanesque mural paintings of Pedret», Parnassus, 15 de març de 1929, I, III, p. 20

 11. Muns, Francisco,«Sant Quirse de Pedret», Certámen Catalanista, Joventut Católica de Barcelona, Barcelona, Tipografía Católica, 1887, p. 305-327

 12. Pijoan, Josep, Les pintures murals Catalanes, Fascicle I. Pedret, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1907

 13. Pijoan, J., «Les pintures murals romàniques de Pedret», Gaseta de les Arts, any II, núm. 23, 15 d'abril de 1925, p. 4-6

 14. Pons i Camps, J. et al.: «Sant Quirze de Pedret», Catalunya Romànica, XII. Berguedà, 1985; pp. 210-16

 15. Puiggarí, Joseph, «Pinturas murals de Pedret. Sigle XI-XII», L'Avens. Literari, Artistich, Cientifich, 2 època, 1, 7, Barcelona, 25 de juliol, 1889, p. 105-110

 16. Rosell, Roser, "Sant Quirze de Pedret (pintura)", Catalunya Romànica, XII, El Berguedà, Barcelona, Fundació Enciclopedia catalana, 1985, pp. 216-218

 17. Schmiddunser, Agathe, Die Wandmalereien von St. Quirze de Pedret. Das Ikonologische Programm und dessen Einbindun in das historische Umfeld, München: tuduv-Verlgasgesellschaft, 1990 (Schriften aus dem Institut für Kunstgeschichte der Universität München, Bd., 50)

 18. Sureda, Joan, "Pittore della 'Cerchia di Pedret'. 1. San Giuda Taddeo e San Giacomo [Àger]", Capolavori dal Museo d’Arte della Catalogna. Tredici opere dal Romanico al Barocco (catàleg d'exposició, Roma 22 oct. 1990- 9 gen. 1991). Roma, De Luca Edizioni d’Arte, 1990, pp. 19-20

 19. Sureda, Joan, "Cerchia di Pedret", Capolavori dal Museo d’Arte della Catalogna. Tredici opere dal Romanico al Barocco (catàleg d'exposició, Roma 22 oct. 1990- 9 gen. 1991), Roma, De Luca Edizioni d’Arte, 1990, p. 58

 20. Watson Al-Hamdani, B., «El Banquet funerari representat en els frescs romànics de s. Quirze de Pedret i les seves implicacions en el conjunt global», I Simposium d'Arqueologia Medieval. Homenatge al Prof. Manuel Riu. Pre-actes (Berga 25-28 març 1998), 1998; pp. 44-45

 21. Yarza, Joaquín, "Sant Quirze de Pedret [Pintura romànica]", Catalunya Romànica, XII, El Berguedà. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1985, pp. 218-234

 22. Yarza, Joaquín, "Decoració mural de la capçalera de Pedret", Catalunya Romànica, XXII, Museu Episcopal de Vic. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986, pp. 350-357

 23. Yarza, Joaquín, "Sant Quirze de Pedret [Pintura]", Catalunya Romànica, I. Introducció a l’estudi de l’art romànic català. Fons d’art romànic català del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994; pp. 351-353