Santa Eulàlia d'Estaon

Segona meitat del segle XII
Santa Eulàlia d'Estaon
Vall de Cardós
Pallars Sobirà
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Ainaud de Lasarte, Joan, "Santa Eulàlia d’Estaon (pintura)", Catalunya Romànica, XV, El Pallars. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1993, pp. 276-279

  2. Ainaud de Lasarte, Juan, "Estaon", Catalunya Romànica, I. Introducció a l’estudi de l’art romànic català. Fons d’art romànic català del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994, pp. 366-389

  3. Barrachina, Jaume, "Mare de Déu i Sant Joan d´Estaon", "Era Mare de Diu de Cap d´Aran", Catalunya Romànica, XXVI, Tortosa i Les Terres de l’Ebre, La Llitera i El Baix Cinca, Obra no arquitectònica, dispersa i restaurada. Barcelona, Fundació Enciclòpedia Catalana, 1997, pp. 389-390

  4. Durliat, M.: «L'iconographie d'abside en Catalogne», Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 5, juny 1974; pp. 99-116

  5. Pijoan, Josep, Les pintures murals catalanes, Fascicle IV. Ginestarre de Cardos, Esterri de Cardos, Sta. Eulàlia d’Estahon, Sta. Maria de Mur, St. Pere d’Ager, Barcelona, 1921

  6. Vivancos, Juan, "Fragment de decoración mural d´Estaon", Catalunya Romànica, XXIII, Museu d’Art de Girona, Tresor de la Catedral de Girona, Museu Diocesà d’Urgell, Museu Frederic Marès. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1988, pp. 224-227

  7. Vives, A., «Fragment de decoració mural de Santa Eulàlia d’Estaon: Crucifixió», Millenum. Història i Art de l'Església Catalana. Catalunya 1000 anys. Mil•lenari del naixement polític de Catalunya (catàleg d´exposició). Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1989; pp. 150-151