Santa Maria de Ripoll

Esglèsia del monestir de Santa Maria de Ripoll
Ripoll
El Ripollès
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

 1. Barral, X., «La sculpture à Ripoll au XII siècle», Bulletin Monumental, 1973, IV, 131, p. 311-359

 2. Bastardes, R., Les majestats del taller de Ripoll, Barcelona, editat per l'autor, 1991

 3. Camps, J., «Dovella de Ripoll», Prefiguració del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, Lunwerg,1992, p. 145-146, núm. 12

 4. Camps i Sòria, J., «Un fragment escultòric del Museu Nacional d'Art de Catalunya atribuïble al baldaquí romànic de Ripoll», Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2000, 4, p. 113-117

 5. Camps, J., "Reflexions sobre l'escultura d'afiliació Rossellonesa a la zona de Ripoll, Besalú, Sant Pere de Rodes i Girona vers la segona meitat del segle XII", Estudi General, 10, 1990; pp. 45-69

 6. Castiñeiras, M., «Art i Cultura. Ripoll i les relacions culturals i artístiques de la Catalunya altmedieval», Del romà al romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i IX. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1999; pp. 435-442

 7. González-Varas Ibáñez, I., «La reconstrucción de Santa María de Ripoll por Martín Sureda y Elias Rogent (1880-1893). Historiografía e ideología en la afirmación del primer románico catalán como estilo nacional», Espacio, Tiempo y Forma, Serie VIl, Historia del Arte, 9, 1996; pp. 249-296

 8. Junyent, E., El monestir romànic de Santa Maria de Ripoll, Barcelona, 1975

 9. Mancho, Carles, "Campdevànol, Ripoll et la Culture Carolingienne", Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxà, XXXVII, 2006, pp. 197-210

 10. Mancho, Carles, "Campdevànol, Ripoll et la Culture Carolingienne", Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxà, XXXVII, 2006, pp. 197-210

 11. Puig i Cadafalch, J., «A propos du portail de Ripoll», Bulletin Monumental, 84, 1925; pp. 303-320

 12. Sánchez Boira, I., «Dovella de Santa Maria de Ripoll», Introducció a l’estudi de l’art romànic català. Fons d’art romànic català del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994, p. 253-254 (Catalunya Romànica, I)

 13. Tarracó i Planas, E., «L´escultura en el Monestir de Ripoll ara fa mil anys», Revista de Girona, 1978, núm. 83

 14. Tarracó i Planas, E., «L´escultura en el Monestir de Ripoll ara fa mil anys», Revista de Girona, 1978, núm. 83

 15. Tarracó, E.: «La pintura medieval romànica en el monestir de Ripoll», Miscel•lània en homenatge a Joan Ainaud de Lasarte (vol. I). Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Institut d´Estudis Catalans i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998; pp. 161-169

 16. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]