Santa Maria d'Àneu

Final del segle XI
La Guingueta d'Àneu
Vall d'Àneu
Pallars Sobirà
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

 1. Adell, J.-A. i altres, «Santa Maria d'Àneu», El Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1993, p. 241-246 (Catalunya Romànica, XV)

 2. Domènech, I., «Santa Maria d’Àneu [Pintura Mural]», Catalunya Romànica, XV. El Pallars Sobirà, el Pallars Jussà. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1993; pp. 244-246

 3. Domènech, Ignasi, "Santa Maria d’Àneu", Catalunya Romànica, I. Introducció a l’estudi de l’art romànic català. Fons d’art romànic català del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994, pp. 363-364

 4. Durliat, M.,«Le décor absidal de Santa Maria d'Àneu»,Traza y Baza, 3, 1973, 7 i següents

 5. Durliat, M.: «L'iconographie d'abside en Catalogne», Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 5, juny 1974; pp. 99-116

 6. Durliat, M.: «Théophanies-visions avec la participation de prophètes dans la peinture romane catalane et toulousaine. Histoire du théme», Comptes rendus de l´Académie des Inscriptions & Belles-Letres, Novembre-Decembre, 1974; pp. 536-553

 7. El Santuario de Santa María de Aneu, Urgell, 1953 (Monografía. Monumentos Histórico-Religiosos del Pallars)

 8. Pagès, M., «L’església de Santa Maria d’Àneu i les seves pintures», Lambard. Estudis d’art medieval, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Amics de l’Art Romànic, 1999, XI: 1998-1999, p. 65-78

 9. Pagès, M., «L’església de Santa Maria d’Àneu i les seves pintures», Lambard. Estudis d’art medieval, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Amics de l’Art Romànic, 1999, XI: 1998-1999, p. 65-78

 10. Pijoan, Josep, Les pintures murals catalanes, Fascicle III. S. Climent de Tahull, Sta. Maria de Tahull, Sta. Maria de Bohi, Sta. Maria d’Aneu, S. Pere del Burgal, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1911

 11. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]