Santa Maria del Vilar

Monestir de Santa Maria del Vilar
Vilallonga dels Monts (Villelongue dels Monts)
Rosselló
França

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Bolòs, Jordi, "Santa Maria del Vilar [pintura]", Catalunya Romànica, XIV, El Rosselló. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1993, p. 444

  2. Camps, J., «Mare de Déu del Vilar», El Gironès. La Selva. El Pla de l'Estany, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991, p. 273 (Catalunya Romànica, V)

  3. Poisson, Oliver, "Santa Maria del Vilar", Catalunya Romànica, XXVII, Visió de síntesi, restauracions i noves trobades, índexs generals. Barcelona, Fundació Enciclopedia Catalana, 1998, pp. 234-235