Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga

Esglèsia de Santa Maria de Vilanova de la Muga
Peralada
Alt Empordà
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Ylla-Català, Gemma, "Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga [pintura]", Catalunya Romànica, IX, L'Empordà (II). Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1990, pp. 624-630