Santa Maria de Vilabertran

Monestir de Santa Maria de Vilabertran
Vilabertran
Alt Empordà
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Orriols, Anna, "Santa Maria de Vilabertran [pintura]", Catalunya Romànica, IX, L'Empordà (II). Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1990, p. 888

  2. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]