Sant Pere de Vic

Catedral de Sant Pere de Vic
Vic
Osona
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Alcoy, Rosa, "Catedral de Vic [pintura]", Catalunya Romànica, III. Osona (II). Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986; pp. 720-22

  2. Alcoy, Rosa; Vigué, Jordi, "Fragment de decoració mural de la Catedral de Vic", Catalunya Romànica, XXII, Museu Episcopal de Vic, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986, pp. 132-133

  3. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]