Sant Cugat del Vallès

Monestir de Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat del Vallès
Vallès Occidental
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

 1. Ainaud de Lasarte, Joan, "Frontal d'altar de Sant Cugat del Vallès", Catalunya Romànica, XVIII, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991, pp. 183-184

 2. Barral i Altet, X.: «La Basilique paléochrétienne et visigotique de Sant Cugat del Vallès (Barcelone). Dossier archéologique et essai d´interprétation», Mélanges de l´École Française de Rome (MEFRA), 86, núm. 2, 1974; pp. 891-928

 3. Bastardes, R., «El crucifix de Sant Cugat», Estudis Santcugatencs, Sant Cugat del Vallès, 1983, 1

 4. Camps i Sòria, J., «El crucifix dit de Sant Cugat del Vallès», XLII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, Arxiu Nacional de Catalunya, 1998, p. 166-168 (Actes)

 5. Camps, Jordi, "Sant Cugat del Vallès", Catalunya Romànica, XVIII, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991, p. 186

 6. Carabasa, Llüisa, "Sant Cugat del Vallès [pintura]", Catalunya Romànica, XVIII. El Vallès Occidental. El Vallès Oriental. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991, p. 182

 7. Ferran, Domènec, "Mare de Déu de Sant Cugat del Vallès", Catalunya Romànica, XVIII, El Vallès Occidental, El Vallès Oriental. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991, pp. 184-186

 8. Ferran, D., «Mare de Déu de Sant Cugat», Millenum. Història i Art de l'Església Catalana. Catalunya 1000 anys. Mil•lenari del naixement polític de Catalunya (catàleg d´exposició). Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1989; pp. 194-195

 9. Figuerola, P-J., «Lipsanoteca de Sant Cugat del Vallès», Tortosa i les terres de l'Ebre. La Llitera i el Baix Cinca. Obra no arquitectònica, dispersa i restaurada, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1997, p. 432 (CR, XXVI)

 10. Loosveldt, M., «Lipsanoteca de Sant Cugat del Vallès», El Vallès Occidental. El Vallès Oriental, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991, p. 186 (Catalunya Romànica XVIII)

 11. López Gutierrez, Dídac, "Crist de Sant Cugat", Catalunya Romànica, I, Introducció a l’estudi de l’art romànic català, Fons d’art romànic català del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994, p. 272

 12. Peray, J., San Cugat del Vallès. Su descripción y su historia, Barcelona, 1931