Santa Maria de Torreneules

Esglèsia de Santa Maria de Torreneules
Argelers (Argelès-sur-Mer)
Rosselló
França

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Badia, Joan, "Santa Maria de Torreneules (pintura)", Catalunya Romànica, XIV, El Rosselló. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1993, pp. 119-121