Sant Andreu de Sureda

Abadia de Sant Andreu de Sureda
Sureda
Rosselló
França

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Durliat, Marcel, "Sant Andreu de Sureda", Catalunya Romànica, XIV, El Rosselló. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1993, pp. 356-357