Sant Martí de Sescorts

Esglèsia de Sant Martí de Sescorts
Santa Maria de Corcó
Osona
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Bracons, Josep, "Fragment de decoració mural 1 de Sescorts", Catalunya Romànica, XXII, Museu Episcopal de Vic, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986, pp. 124-126

  2. Bracons, Josep, "Fragment de decoració mural 2 de Sescorts", Catalunya Romànica, XXII, Museu Episcopal de Vic. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986, pp. 126-127

  3. Bracons, Joan, "Sant Martí Sescorts [pintura]", Catalunya Romànica, III. Osona (II), Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986, pp. 566-75

  4. Vigué, Jordi, "Fragment de decoració mural 3, 4 i 5 de Sescorts", Catalunya Romànica, XXII, Museu Espiscopal de Vic, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1986, p. 128 (làm. p. 129)

  5. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]