Santa Maria de Santes Creus

Monestir de Santa Maria de Santes Creus
Aigua-Múrcia
Alt Camp
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Companys, I., Virgili, M-J. i Macià, M.: «Santa Maria de Santes Creus [pintura]», Catalunya Romànica, XXI. El Tarragonès; el Baix Camp; l´Alt Camp; el Priorat; la Conca de Barberà. Barcelona, Fundación Enciclopèdia Catalana, 1995; p. 287