Sant Miquel de Marmellar

Segles XI-XII?
Capella de Sant Miquel del castell de Mont Magastre
El Montmell
Baix Penedès
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

 1. Adell, Joan-Albert, "Sant Miquel de Marmellar", Catalunya Romànica, XIX, El Penedès, L'Anoia. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1992, pp. 251-252

 2. Barral, X., Les pintures murals romàniques d'Olèrdola, Calafell, Marmellar i Matadars (Estudi sobre la pintura mural del segle XI a Catalunya). Barcelona, Artestudi edicions (Art romànic, 11), 1980

 3. Català, P., «Castell de Marmellar», Els Castells Catalans, Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 1976, III, p. 802-808

 4. López Gómez, A., «Aportació a l’estudi de la canònica de Sant Miquel de Marmellar (dades documentals, arquitectura i pintura)», Lambard. Estudis d’art medieval, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Amics de l’Art Romànic, 1999, XI: 1998-1999, p. 25-43

 5. Maspons, F. de S., «Les pintures murals de Marmellà», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona, 1895, I, p. 165-167

 6. Mir, A., «Pintura mural-bizantina del castillo de Marmellá», L'excursionista. Bolletí mensual de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, Barcelona, 1891, III: 1887-1891, p. 193-198

 7. Pons, J., «Descubrimiento de una pintura mural bizantina en Marmellà (provincia de Tarragona)», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, març de 1887, VII, 67, p. 93-94

 8. Rotger, P., «Marmellar. Comarca del Penedès», El Romànic de Catalunya, Libreria Quera, 1968, s. XIV, s/p (Divulgació Científica i Cultural)

 9. Saura, Jordi, "Sant Miquel de Marmellar [pintura]", Catalunya Romànica, XIX. El Penedès, L’Anoia. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1992, pp. 252-253

 10. Saura, Jordi, "Sant Miquel de Marmellar", Catalunya Romànica, I, Introducció a l’estudi de l’art romànic català, Fons d’art romànic català del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994, pp. 347-348

 11. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]