Cripta de Sant Vicenç de Roda d´Isàvena

Catedral de Sant Vicenç de Roda d´Isàvena
Isàvena (La Pobla de Roda)
Baixa Ribagorça (Occidental)
Espanya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Carabasa, Lluísa, "Sant Vicenç de Roda (pintura)", Catalunya Romànica, XVI, La Ribagorça. Barcelona, Fundació Enciclopedia Catalana, 1996, pp. 423-425

  2. de Rueda, Francesc Josep, "Sant Vicenç de Roda", Catalunya Romànica, XVI, La Ribagorça. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996, pp. 419-423

  3. Llarás, Celina, "Crist de Sant Vicenç de Roda", Catalunya Romànica, XVI, La Ribagorça. Barcelona, Fundació Enciclopedia Catalana, 1996, p. 425

  4. Llarás, Celina, "Faldistori de Roda", Catalunya Romànica, XVI, La Ribagorça. Barcelona, Fundació Enciclopedia Catalana, 1996, pp. 435-438

  5. Llarás, Celina, "Mare de Déu de Roda", Catalunya Romànica, XVI, La Ribagorça. Barcelona, Fundació Enciclopedia Catalana, 1996, p. 426

  6. Llarás, Celina, "Sant Joan de Sant Vicenç de Roda", Catalunya Romànica, XVI, La Ribagorça. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1996, pp. 425-426

  7. Llarás, Celina, "Moble seient de Sant Vicenç de Roda", Catalunya Romànica, XVI, La Ribagorça. Barcelona, Fundació Enciclopedia Catalana, 1996, pp. 438-440

  8. Rosell, Roser, "Mare de Déu de Roda", Catalunya Romànica, II. Osona, I. Barcelona, Fundació Enciclopédia Catalana, 1984, pp. 347-348

  9. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]