Santa Maria de Riquer

Monestir de Santa Maria de Riquer
Catia
Conflent
França

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Ponsich, Pierre, "Santa Maria de Riquer", Catalunya Romànica, VII. La Cerdanya, El Conflent. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1995, pp. 350-351

  2. Whitehill, W. M., Spanish Romanesque Architecture. Oxford University Press, 1968 [1941]