Sant Pere i Sant Fermí de Rellinars

Esglèsia de Sant Pere i Sant Fermí de Rellinars
Rellinars
Vallès Occidental
Catalunya

Topografia de la pintura

Contex històric

Arquitectura

Pintura mural

Bibliografia

  1. Ferran, Domènec, "Sant Pere i Sant Fermí de Rellinars (capitell), Catalunya Romànica, XVIII, El Vallès Occidental, El Vallès Oriental. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991, pp. 139-140

  2. Ferran, Domènec, Vall, Ramon, "Sant Pere i Sant Fermí de Rellinars", Catalunya Romànica, XVIII, El Vallès Occidental, El Vallès Oriental. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991, pp. 136-7

  3. Peregrina, Neus, "Sant Pere i Sant Fermí de Rellinars [pintura]", Catalunya Romànica, XVIII, El Vallès Occidental, El Vallès Oriental. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991, pp. 137-139