α 1 ω 
Share |

Absis (Es conserva al MNAC)

Absis de Sant Pere de la Seu d'Urgell - Primera meitat del segle XII Pintura al fresc 705 x 565 x 300 cm Procedeix de l'església de Sant Pere (avui Sant Miquel), del grup episcopal de la Seu d'Urgell (Alt Urgell) Adquisició, 1919-1923 MNAC/MAC 15867

Absis de Sant Pere de la Seu d