Ars Picta neix com a grup de recerca en 1996, sota la direcció de Milagros Guardia, i l'any 2005 obté el reconeixement de grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya. Recentment ha passat a formar part de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona. El seu àmbit d'actuació ve definit pel nom del grup, acrònim d' Anàlisi i Recerques Sobre Pintura i IConografia Tardoantiga i Altmedieval. En l’actualitat i a partir de les reflexions sorgides dels darrers projectes està treballant en la definició d’una nova aproximació metodològica en l’estudi del conjunt arquitectura-decoració-mobiliari que pretén renovar el panorama dels estudis sobre l’art romànic. Per aquest motiu està desenvolupant una eina adreçada tant a la recerca com a la divulgació, el Centre de Documentació Virtual del Romànic de Catalunya, en què s'hi recullen els materials per a la recerca dels conjunts romànics catalans i els seus resultats.